Přihlášené týmy

Turnaj je koncipován pro 25 týmů. Níže můžete vidět aktuální stav přihlášených účastníků. Jakmile bude kapacita naplněna nebude možné se do turnaje přihlásit. Pokud byste měli zájem o zařazení mezi náhradníky (pro účast v případě, že by některý z přihlášených týmů svou účast odřekl), můžete nás kontaktovat na telefonních číslech pořadatelů – 776 320 363, 723 744 987 nebo 774 199 994.

# Přihlášené týmy na rok 2022
1. Pruhovaný Svině
2. Warriors Vratislavice
3. Sukmisstři
4. ProfÝci
5. THC Kloboučníci Hohandži
6. FBC Dragons Liberec
7. Shit Riders
8. Gangsta team
9. ouTcast
10. IBK Högt
11. Panthers Válec
12. Sešívky
13. Team of Greens
14. Bolka stars
15. IBF Chadíci
16. Outsiders
17. Polska Gurom
18. Storm Breakers
19. Shooters Factory
20. Comics
21. Kvatro Formadži
22. Chaozz

Organizátoři

#85 Lukáš Vlasák

#85 Lukáš Vlasák

Telefon: 776 320 363

#11 Jakub Krýcha

#11 Jakub Krýcha

Telefon: 723 744 987

#71 Ondřej Piroch

#71 Ondřej Piroch

Telefon: 774 199 994

Registrace týmu

Bohužel počet týmů byl pro tento ročník naplněn. Pokud byste měli zájem o zařazení mezi náhradníky (pro účast v případě, že by některý z přihlášených týmů svou účast odřekl), můžete nás kontaktovat na telefonních číslech pořadatelů – 776 320 363, 723 744 987 nebo 774 199 994.