Přihlášené týmy

Turnaj je koncipován pro 25 týmů. Níže můžete vidět aktuální stav přihlášených účastníků. Jakmile bude kapacita naplněna nebude možné se do turnaje přihlásit. Pokud byste měli zájem o zařazení mezi náhradníky (pro účast v případě, že by některý z přihlášených týmů svou účast odřekl), můžete nás kontaktovat na telefonních číslech pořadatelů – 776 320 363, 723 744 987 nebo 774 199 994.

# Přihlášené týmy na rok 2023
1. COMIKS
2. Sešívky
3. Warriors Vratislavice
4. ouTcast
5. THC Kloboučníci Hohandži
6. Sukmisstři
7. IBF Chadíci
8. Pruhovaný svině
9. Los Lemros
10. Shit Riders
11. PNa2KubS

Organizátoři

#85 Lukáš Vlasák

#85 Lukáš Vlasák

Telefon: 776 320 363

#11 Jakub Krýcha

#11 Jakub Krýcha

Telefon: 723 744 987

#71 Ondřej Piroch

#71 Ondřej Piroch

Telefon: 774 199 994

Registrace týmu

Jméno * Číslo dresu
1
2
3
4
5
6
7
1