Přihlášené týmy

Turnaj je koncipován pro 25 týmů. Níže můžete vidět aktuální stav přihlášených účastníků. Jakmile bude kapacita naplněna nebude možné se do turnaje přihlásit. Pokud byste měli zájem o zařazení mezi náhradníky (pro účast v případě, že by některý z přihlášených týmů svou účast odřekl), můžete nás kontaktovat na telefonních číslech pořadatelů – 776 320 363, 723 744 987 nebo 774 199 994.

# Přihlášené týmy na rok 2019
1. EsFakTeam
2. Warriors Vratislavice
3. Lesní víly
4. Sukmisstři
5. Sešívky
6. Gangsta
7. FBC Dragons Liberec
8. Hohandži
9. Comiks
10. Sharkonade
11. FBC Huston
12. Snus team
13. Shit Riders
14. Maro team
15. Ušáci z Bolky
16. ouTcast
17. Radogast Index
18. Flame NM
19. Outside Semily
20. The Outsiders
21. Pruhovaný svině
22. Panteři
23. Střelci
24. The Rippers
25. IBK TurboSkunk

Organizátoři

#85 Lukáš Vlasák

#85 Lukáš Vlasák

Telefon: 776 320 363

#11 Jakub Krýcha

#11 Jakub Krýcha

Telefon: 723 744 987

#71 Ondřej Piroch

#71 Ondřej Piroch

Telefon: 774 199 994

Registrace týmu

Bohužel počet týmů byl pro tento ročník naplněn. Pokud byste měli zájem o zařazení mezi náhradníky (pro účast v případě, že by některý z přihlášených týmů svou účast odřekl), můžete nás kontaktovat na telefonních číslech pořadatelů – 776 320 363, 723 744 987 nebo 774 199 994.